Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
<p dir="rtl" style="text-align:right">12 نکته ای که والدین کودکان دوزبانه باید بدانند </p>

12 نکته ای که والدین کودکان دوزبانه باید بدانند

1 – معجزه : کودکان بواسطه معجزه دوزبانه نمی شوند . گفته ای قدیمی می گوید : کودکان زمان رویارویی با زبان مانند اسفنج عمل می کنند ” . و اینکه کودکان هر زبانی را که بشنوند به راحتی صحبت می کنند و یاد می گیرند . این امر ساده نیست. بلی در شرایط بسیار خاص […]