Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
Why I will always return to Finland, part 2

Why I will always return to Finland, part 2

Sharing more pictures from our holiday in Finland – we have caught up with relatives and friends, been swimming and cycling, visited the Ähtäri Zoo, hiked in the gorgeous Helvetinjärvi National Park and been spoiling ourselves with all the good food. May the peace and power be with you. Yours, Rita © Rita Rosenback 2015 […]

Klaat ja kann praat dialekt, ja je ju fråån Daksmartjen

Klaat ja kann praat dialekt, ja je ju fråån Daksmartjen

Kva ska hittje vaar till tenkt ja – ti skriiv en häilan, kva ska ja riktit kall a … oppsats åp dialekt å legg uut an åp nete fö all ti sii. Nå, he må nu vaar kva e vill, men stjenn kåmbäre. Åm it e je fösta gaangon et a hitta ti hison siidon […]

Finlandssvenska – mitt första främmande, men också mitt modersmål

Finlandssvenska – mitt första främmande, men också mitt modersmål

Det här är första gången jag bloggar på svenska – den ”Europeiska flerspråkiga bloggningsdagen” till ära. Mitt tema för denna vecka är ”Varför jag är tacksam för min flerspråkighet” – den engelska listan på orsaker att vara tacksam kan du hitta här. Vad menar jag med att finlandssvenskan är mitt första främmande? Så är det […]