12 faktov pre rodičov, ktorí vychovávajú bilingválne deti

by | Feb 17, 2015 | In other languages, Slovak | 0 comments

12 faktov pre rodičov, ktorí vychovávajú bilingválne deti
1 – Nestane sa zázrak

Deti sa nestanú bilingválnymi „zázrakom“ samé od seba. V spoločnosti prevláda mýtus, že čo sa týka jazykov, „deti sú ako špongia“ a naučia sa všetky jazyky, ktoré pravidelne počujú – toto nie je celkom pravda. Za správnych okolností si síce deti osvoja jazyky, ktoré sa v ich rodine používajú, nemožno to však považovať za samozrejmosť.

2 – Potrebujete plán

Aby ste pri výchove bilingválnych detí zvýšili svoje šance na úspech, potrebujete si vopred vytvoriť plán. Akú úroveň jazykov chcete u detí dosiahnuť? Chcete, aby vedeli v týchto jazykoch rovnako čítať aj písať? Kto v rodine bude akým jazykom hovoriť? Tieto otázky si prediskutujte vopred and určte si jasné ciele.

3 – Dôslednosť je kľúčová

Keď už máte plán, musíte sa ho ako rodina držať a byť dôslední v tom, ako budete jednotlivé jazyky používať. Ak rodič jazyky mieša, deti si síce osvoja oba jazyky, ale ak si zvyknú, že ich rodič, ktorý hovorí menšinovým jazykom prechádza plynule do väčšinového, riziko že sa v určitom okamihu rozhodnú zostať pri väčšinovom jazyku je oveľa reálnejšie.

4 – Dohliadnite na to, koľko sú deti v kontakte s jednotlivými jazykmi

Keď už máte plán, je potrebné dohliadnuť na to, ako dlho sú vaše deti v kontakte s jednotlivými jazykmi. Všeobecne sa odporúča, že na to, aby sa deti stali prirodzene bilingválnymi, mali by byť vystavené jazyku minimálne tridsať percent zo svojho bdelého stavu. Toto je samozrejme len odporúčanie – záleží od typu tohto kontaktu, niektoré deti môžu potrebovať viac alebo menej času na to, aby si osvojili jazyk.

5 – Budete musieť zainvestovať čas (a niekedy aj peniaze)

Budete si musieť nájsť veľa času s deťmi v danom jazyku hovoriť, čítať a nájsť zdroje informácii, ktoré im pomôžu osvojiť si jazyk. Možno zistíte, že budete musieť využiť svoje pracovné voľno na výlet do cudzej krajiny, len aby ste zvýšili motiváciu vášho dieťaťa rozprávať v tomto jazyku.

6 – Niektorí budú pochybovať

Nie všetci sa budú stotožňovať s myšlienkou, že je dobré viesť deti k tomu, aby si osvojili všetky jazyky, ktoré sa v rodine používajú. Nájdu sa aj takí, ktorí vám povedia, že to nemá význam a nebude to fungovať. Iní si možno pomyslia, že od svojich detí očakávate priveľa a ďalší zase, že viacerými jazykmi svoje deti len dopletiete. Nepočúvajte ich a odpustite im, lebo nevedia, o čom hovoria.


7 – Nedajte na zlé rady

Občas sa môže stať, že vám odborník poradí, aby ste daný jazyk prestali so svojimi deťmi používať. Ak máte pochybnosti o jazykovom vývoji svojho dieťaťa, vyhľadajte odborníka, ktorý má skúsenosti s bilingválnymi deťmi.

8 – Nebude to vždy jednoduché

Na tejto viacjazyčnej rodinnej ceste vás postretne nejedna prekážka – okrem pochybovačov a nedostatočne informovaných “odborníkov” to budú aj bežnejšie problémy: dokážete sa držať svojho zámeru aj vo všednom živote, ktorý so sebou prináša rôzne prekvapenia ako napríklad zmenu rodinnej situácie, sťahovanie, pracovný postup, vplyv okolia či ďalšie? Ak pocítite, že to ide ťažšie, poraďte sa a vyhľadajte pomoc.

9 – Vaše dieťa odpovedá v “nesprávnom” jazyku

Táto situácia zvyčajne najviac zasiahne rodiča, ktorý hovorí menšinovým jazykom. Cítite, že ste urobili všetko správne a držali ste sa svojho plánu, a aj napriek tomu jedného dňa príde vaša ratolesť domov zo školy a už vám viac neodpovedá vo vašom jazyku. Keď k tomu dôjde, pocítite sklamanie a rozčarovanie, ale je dôležité, aby ste to v tejto chvíli nevzdali a vytrvali, a ak je to možné, ešte umocnili kontakt dieťaťa s vaším jazykom.

10 – Bilingvalizmus prinesie dieťaťu množstvo výhod

Ak ešte stále pochybujete, či vychovávať vaše deti ako bilingválne alebo nie, prečítajte si o skvelých výhodách, ktoré vaše deti získajú, ak sa rozhodnete kladne. Všetci chceme pre svoje deti to najlepšie, tak prečo by ste nepodporili tie vaše získať tento skvelý dar akým je schopnosť osvojiť si viacero jazykov?

11 – Svoje rozhodnutie nikdy neoľutujete

Môžem vás uistiť, že svoje rozhodnutie vytrvať a zabezpečiť vašim deťom možnosť osvojiť si všetky jazyky, ktorými sa vo vašej rodine hovorí, neoľutujete. Na druhej strane, koľko je takých rodičov, ktorým je ľúto, že sa vzdali možnosti odovzdať svoju rodnú reč svojim deťom – a to nehovoriac o dospelých, ktorí boli sklamaní, že sa nenaučili jazyky, ktorými ich mama alebo otec hovorili, keď boli deťmi.

12 – Budete hrdí

Budete nesmierne hrdí, keď vaše deti po prvýkrát prehovoria so svojimi starými rodičmi či inými príbuznými v “ich” rodnom jazyku. Môžem vás uistiť, že ten pocit je úžasný. A budete hrdí nielen vy, ale aj vaše deti a zvyšok vašej rodiny. A tiež sa stanete skvelým príkladom pre iné rodiny.

Nech vás sprevádza pokoj a sila.

Vaša,
Rita

© Rita Rosenback 2014
__________________________________________

Preklad :

Zuzana Rybarova

Zuzana vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo anglického a poľského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktívne sa venuje prekladom v súkromnom sektore a svoj záujem o otázky bilingvalizmu a multilingvalizmu momentálne prehlbuje postgraduálnym štúdiom aplikovanej lingvistiky na University of London. Zuzana žije a pracuje v Lodýne.

Original English post: 12 things parents raising bilingual children need to know.

Never miss a post! Sign up to the Multilingual Parenting newsletter and I will send you a recap of the week’s posts every Sunday. Every second week you will receive a more extensive issue with links to research articles and interesting posts from other writers, as well as handy tips and ideas! Want to read more like this? My book Bringing up a Bilingual Child is available on Amazon and in well-stocked bookshops. Do you have a specific question? You can send it to our team of Family Language Coaches and we will reply in a Q&A (questions are answered in order of arrival). If you are interested in tailor-made family language coaching, please, contact me and I will send you a proposal.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.