Klaat ja kann praat dialekt, ja je ju fråån Daksmartjen

Kva ska hittje vaar till tenkt ja – ti skriiv en häilan, kva ska ja riktit kall a … oppsats åp dialekt å legg uut an åp nete fö all ti sii. Nå, he må nu vaar kva e vill, men stjenn kåmbäre.

Åm it e je fösta gaangon et a hitta ti hison siidon så väit et att ja skriivar vaanlitviis åp engelsk. It för att e je na betär språåk i, men he råkar nu bare sålis att e finns mytjy fläir såm föstååse åp he en dialektin våran.

Ni ha kanstjy hööt åm att e je braa för jäänon ti konn praat mäir en ett språåk – åm man haar ootuuron ti få hede dåm kallar ’dementi’ åp högsvensk, så hindar man vaar nestan fem åår eldär inan e taar i ådentligt åm man je tvååspråkåt. MEN, ni ska väit att e jeldär presiis åp samma sett åm man praatar både dialektin å höögsvensk. Kva såm heendär je att handi däilin ååv jäänon såm hanteerar hede byytase fråån dialektin ti höögsvensk veksär till se å he ska läär jälp een i åldärdoomin. Å he je ju it na dåålit he i!

Ja tykkär att e je naa ti braa fö dialektan hittje me tekstmeddelanden å feisbokk – kvann sko man annås sii dialektin skriiva? Å he je så roolit ti lees tå aadär skriivar e! Braa joot åm et a årka leest ti sluut. Kem väit, kanstjy ja fåår fö me ti skriiv åp dialektin naon fläiron gaang!

He sko va roolit ti höör kva ni tykkär – he je fritt framm ti pliit ii naonting stjenn ynjy!

© Rita Rosenback 2013

Facebooktwitterpinterestlinkedin