Kva ska hittje vaar till tenkt ja – ti skriiv en häilan, kva ska ja riktit kall a ... oppsats åp dialekt å legg uut an åp nete fö all ti sii. Nå, he må nu vaar kva e vill, men stjenn kåmbäre. Åm it e je fösta gaangon et a hitta ti hison siidon så väit et att ja...